Madde: 1

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın, ALICI ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri

ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı

Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve

Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde:2  

SATICI BİLGİLERİ

balmarketi.com

Madde:3

ALICI BİLGİLERİ

balmarketi.com sitesinden alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya

müşteri olarak anılacaktır).

Madde:4

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış

bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Madde:5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup

bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu

ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler

içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen

niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimati için iş bu sözlesmenin elektronik ortamda

onaylanmış olması ve satış bedelinin alicinin tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis

olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarinda

iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunu ürün bedelini SATICI ya

ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satiş sözlesmesinde belirttiği kişi veya

kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır.

Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7– SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi

gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,

durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme

konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal

etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8– Iş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten

sonra) ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde:6

CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden

itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde

SATICIYA ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri

çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya

teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının

iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı

nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası

dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir.

Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını

tüketiciye iade eder. . Satış faturasının aslının  gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa

diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

Ayrıca niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması,

ürünün ambalajının açılmamiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem

Heyetleri ile SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması

durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.